kod rabatowy: glow

KAMIENIE NATURALNE A ZNAKI ZODIAKU

BARAN 21. III. – 20.IV, Planeta: Mars, Żywioł: ogień

Baran jest pierwszym znakiem w zodiakalnym kole. Słońce przebywa w nim od 21 marca do 20 kwietnia, czyli w okresie zrównania dnia z nocą rozpoczynającego wiosnę. Toteż w Baranie silnie manifestuje się pierwotny impuls życia, skoncentrowana energia, kumulacja sił witalnych. Dla ludzi spod tego znaku charakterystyczne są afirmacje życia, temperamet o dużej sile i śmiałość. Są oni pełni entuzjazmu, wielkoduszni i szczodrzy, mają silne poczucie obowiązku i nie czują się dobrze, jeśli ich los jest uzależniony od warunków bytowych. Baran to człowiek woli i czynu beztrosko i z zapałem przystępujący do nowych zadań z przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jego energia twórcza, entuzjazm i niezłomna wiara czynią z niego niepoprawnego optymistę. Angażuje się w realizację celów realnych, namacalnych i pożytecznych. Często bywa wynalazcą lub reformatorem. Entuzjazmu i sił witalnych starcza mu do późnej starości. Największa siła, ale i słabość Barana tkwi w jego woli. Siła lub bezsilność jego woli determinuje większość jego zachowań.

Ametyst – stymuluje rozwój empatii, rozwija zdolność poświęcania się, wspiera procesy introspekcji i rozwoju duchowego, czyni go otwartym na tzw. prawdy uniwersalne. Jest dla Barana niezwykle ważnym kamieniem uzupełniającym.

Hematyt – zadba o zgodność dalekosiężnych celów z realiami. Zbierze rozproszoną energię i wzmocni Barana nowymi siłami. Wesprze w trudnych chwilach i pomoże wyciągnąć stosowne wnioski z doświadczeń życiowych ucząc tym samym rozwagi i cierpliwości.

BYK 21.IV – 20.V. Planeta: Wenus, Żywioł: ziemia

Byk jest zakorzeniony w bycie i materii a stabilność i posiadanie są gwarantem jego bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego. Byk jest utożsamiany z płodnością Ziemi. Rozumie i akceptuje powolny, systematyczny, organiczny rozwój przyrody dążący do urzeczywistnienia się wytrwale zwalczając wszelkie przeciwieństwa. Podobnie postępuje Byk. Działa spokojnie i metodycznie. Do urzeczywistnienia swych celów i realizacji planów potrzebuje czasu i spokoju a także pewnego gruntu pod stopami. Wejście w normalny tok działania zajmuje mu stosunkowo dużo czasu. Natomiast, gdy realizuje wytyczone sobie cele jest niezmordowany. Działa cierpliwie, wytrwale, z uporem pokonuje wszelkie przeszkody na drodze do sukcesu.

Agat – mobilizuje i rozwija siły niezbędne dla działań wymagających wytrwałości, cierpliwości i realizmu. Daje i wzmacnia wiarę Byka w siebie, sprzyja samoekspresji w pozytywnym kształcie.

Kwarc różowy – uwrażliwia Byka na piękno przyrody sztukę i naturę innych ludzi. Wydobywa z jego wnętrza ciepłe uczucia miłości, uaktywnia jego siły twórcze i pogłębia radość życia.

BLIŹNIĘTA 21.V.—21.VI. Planeta: Merkury, Żywioł: powietrze

Bliźnięta są szczere, beztroskie, wesołe i bardzo ciekawe otaczającego je świata. Koniecznie chcą poszerzać sferę swych przeżyć. Interesuje je wszystko co nowe, odmienne, interesujące. Wszystko chcą przeżyć, dotknąć, obejrzeć, są nastawione na wymianę i komunikowanie się. Interesuje je wszystko co się dzieje w ich bliższym i dalszym otoczeniu, pragną uczestniczyć w życiu społecznym i na nie wpływać. Ich domena to informacja, komunikacja, mowa – są to instrumenty, którymi posługują się po mistrzowsku. Bliźnięta rozumieją i akceptują relatywność istnienia a ich żywy umysł pomaga im rozpatrywać wiele spraw z różnych punktów widzenia. Unikają jednostronności, są otwarte na nowe idee, ludzi, sytuacje, potrafią zachować dystans do siebie i innych, są wolne od emocji i zawiłości uczuciowych. Cechy kobiet spod znaku Bliźniąt: posiadają wiele czaru osobistego, cieszą się popularnością, nie jest łatwo je poskromić. Cechy mężczyzn spod znaku Bliźniąt: wszędzie zyskują sympatię, ich złość trwa krótko, inteligentny, elokwentny.

Kryształ górski – pod jego wpływem Bliźnięta mogą osiągnąć najczystszą wibrację i najwyższą formę swego znaku. Mogą doświadczyć niepodzielnej całości poprzez pojęcie rozmaitości Stworzenia układającej się w jedność.

Cytryn – pomaga uporać się z problemami emocjonalnymi i wyciągać wnioski z doświadczeń życiowych, uczy jak w życiu codziennym zastosować i wykorzystać doświadczenia intelektualne i intuicyjne.

RAK 22.VI.—22.VII. Planeta: Księżyc Żywioł: woda

Wielka duchowa wrażliwość Raka sprawia, że odbiera on świat poprzez uczucia a także jest otwarty na świat fantazji, snów, przeczuć i innych sygnałów płynących z podświadomości. Rak, jak nikt inny potrafi wczuć się w naturę i potrzeby innych ludzi. Wrażliwość i empatia czyni go miękkim i podatnym na zranienia, stąd też tak częste w tym znaku rozterki duchowe i ucieczka w świat fantazji. Raki są zazwyczaj wylewne i łagodne, w krótkim czasie potrafią zdobyć sympatię innych są bowiem towarzyskie i komunikatywne. Chętnie też angażują się w różne sprawy sądząc, że nic ważnego nie powinno się dziać bez ich udziału. Raki są gotowe do pełnej asymilacji z grupą i skłonne do narzucania innym swej opieki. Ich opiekuńczość a często i nadopiekuńczość bywa bardzo trudna do zaakceptowania lub męcząca dla innych. Raki mają duże zdolności do artystycznego tworzenia głównie dzięki bogatej fantazji i wybitnej wyobraźni. Aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał Rak potrzebuje przyjaznej, życzliwej atmosfery. Wrogie otoczenie jest dla niego wyjątkowo toksyczne. Rak bardzo ciężko znosi odrzucenie przez ludzi i rozczarowanie nimi ponieważ we wszystkie związki angażuje się szczerze i głęboko. Bardzo ważny dla Raka jest dom i rodzina będące jego schronieniem i miejscem regeneracji sił. O dom i rodzinę Rak dba i troszczy się wzorowo. W swym oddaniu jest niezłomny choć cały czas towarzyszy mu obawa, że zostanie porzucony. Kapryśnemu i opiekuńczemu Rakowi przypisano m.in. pełen tajemniczego blasku kamień księżycowy.

Kamień księżycowy – ukierunkowuje Raka na żeński aspekt Stworzenia. Poprzez swoje delikatne wibracje – które korespondują z uczuciowością i wrażliwością Raka – pomaga w usunięciu skostniałych struktur emocjonalnych. Harmonizuje życie uczuciowe Raka, pogłębia jego intuicję, uwrażliwia na przesłania płynące z marzeń sennych.

Opal – wzbogaca świat uczuć Raka o głębię i żywotność. Eliminuje tendencję do jednostronności uczuć na rzecz dostrzeżenia całej potęgi piękna i różnorodności Stworzenia. Uaktywnia uczuciowe obce Rakowi formy wyrazu, pogłębia ich zrozumienie, budzi radość z różnych przejawów życia.

LEW 23.VII – 23.VIII. Planeta: Słońce, Żywioł: ogień

Lew pozostający pod silnym wpływem Słońca wyrasta z poczucia, że jest punktem centralnym. Jest pewien siebie, skoncentrowany na sobie i swoich problemach, ma poczucie własnej wartości, jest pełen radości życia i optymizmu. Lew jest bardzo energiczny, ruchliwy choć leniwy, przedsiębiorczy, zdecydowany w słowach i czynach, impulsywny, wyraźnie ujawnia swe sympatie i antypatie. Od życia Lew oczekuje bardzo dużo, ma dalekosiężne plany, afirmuje życie. Roztacza wokół siebie aurę dostojeństwa, siły i serdeczności. Często bywa hojny i wspaniałomyślny przy czym mile jest widziana wdzięczność obdarowanych. Ma silną potrzebę dominacji i niezależności. Sam określa kierunek własnych działań. W pełni może się zrealizować wyłącznie w swobodnej i samodzielnej pracy. Nie jest zbyt pracowity, często wyręcza się innymi sam ograniczając się do nadzorowania i kierowania. Zagrożeniem dla Lwa jest egocentryzm, lenistwo, uzależnienie od podziwiania go i potwierdzania własnej wartości. Eksponuje siebie jako osobę i swoje miejsce w społeczeństwie. Tendencja do stałego udowadniania swej „wielkości” sprzyja nadmiernej eksploatacji sił.

Tygrysie oko – otwiera umysł Lwa, ucząc go rozpoznawać własne błędy oraz spoglądać do wewnątrz. Pokazuje, że sekret do dobrego samopoczucia leży w głębi człowieka, a nie w świecie zewnętrznym.

Kryształ górski – skłania Lwa do dążenia ku doskonałości poprzez wzniesienie się ponad własnym egoizmem. Toruje drogę do tej doskonałości usuwając blokady i uszlachetniając motywy działania Lwa tym samym pozwalając mu rozwinąć się w uniwersalną całość.

PANNA 24.VIII. – 23.IX. Planeta: Merkury, Żywioł: ziemia

Zasada Panny to poszukiwanie czystości i doskonałości w każdej sferze życia. Panna zna i rozumie zasady porządkowe utrzymujące świat w nierozerwalnym związku, które rzeczowo i bezstronnie obserwuje i analizuje. Panna rozumie i akceptuje zależności i interakcje występujące pomiędzy wszelkimi przejawami życia. Jest również świadoma własnej zależności od praw i sił społecznych i uniwersalnych. Duże poczucie obowiązku sprzyja wypełnianiu wymagań w sposób zdyscyplinowany i profesjonalny dla dobra ogółu. Jej zbyt rzeczowy i krytyczny umysł może być przeszkodą w utrzymaniu kosmicznej więzi z Uniwersum. Na planie materialnym Panna również posiada zamiłowanie do porządku, działa planowo, systematycznie i metodycznie a problemy rozwiązuje pragmatycznie. Rozpatrując ogólny kontekst zagadnienia zawsze wgłębia się w szczegóły. Wg Panny najmniejsze ogniwo może decydować, że całość funkcjonuje harmonijnie. Cechuje ją ponadto pracowitość i pokorne wykonywanie obowiązków. Panny są konkretne i schludne. Dbają o zdrowe żywienie i higienę osobistą, stosują profilaktykę.

Cytryn – uczy Pannę postrzegania całości a nie koncentrowania się wyłącznie na detalach. Ożywia umysł i ducha, doprowadza do transformacji racjonalne myślenie. Otwiera na nowe idee i doświadczenia, umacnia zaufanie w swoje możliwości oraz sprzyja w osiągnięciu sukcesu.

Tygrysie oko – chroni przed “złym spojrzeniem” i daje poczucie bezpieczeństwa. Uczy pozytywnego myślenia, elastyczności i tolerancji. Tygrysie oko wnosi w nasze życie radość i sprawia, że jesteśmy spełnieni, a wszystko co robimy daje nam satysfakcję.

WAGA 24.IX. – 23.X. Planeta: Wenus, Żywioł: powietrze

Zasada Wagi to nieustanne dążenie do harmonijnego łączenia przeciwieństw, które wzajemnie się uzupełniając powinny stworzyć formę doskonałą. Waga to również potrzeba idealnej formy współżycia opartej na miłości i współpracy. Harmonia, piękno, sprawiedliwość, poszukiwanie ideału to zagadnienia absorbujące umysł Wagi i determinujące jej postępowanie. Wagi są istotami społecznymi gotowymi do pośredniczenia i rozładowywania napięć a ich wrodzone poczucie sprawiedliwości czyni z nich doskonałych prawników i mediatorów. By poczuć się całością potrzebuje jako dopełnienia drugiej osoby ale wyklucza układ oparty na posiadaniu i „zawłaszczeniu”. Jej potrzeba harmonii, zrozumienia dla innych oraz zdolność do kompromisów może z niej uczynić osobę zadawalającą bliźnich. Waga oczekuje od otoczenia sympatii i uznania. Atmosfera pełna napięć, dysharmonii i brak akceptacji są dla niej zabójcze. Waga broni się przed wszelkim dyskomfortem unikając zatargów, konfliktów, konfrontacji z innymi ale także ze sobą, ściślej ze swoimi słabościami i problemami. Słabość tę pokrywa urokiem osobistym, perfekcyjnym obyciem towarzyskim i eksponowaniem swych zalet.

Różowy kwarc – wycisza i wysubtelnia emocje Wagi, pomaga jej odnaleźć harmonię w swoim wnętrzu i przekazywać ją innym. Kamień ten poprzez swoje subtelne promieniowanie leczy emocjonalne rany Wagi, uszlachetnia miłość i pobudza radość życia. Inspiruje do artystycznej twórczości, uwrażliwia na odbiór piękna i harmonii w otoczeniu.

Akwamaryn – rozwija wewnętrzną wolność, niezależność Wag i wskazuje je jako miejsce odnalezienia drogi życiowej i misji. Pobudzając intuicyjne rozumienie prowadzi ją do poznania swej wewnętrznej mądrości i zjednoczenia z Wszechświatem.

SKORPION 24.X. – 22.XI. Planeta: Pluton, Żywioł: woda

Skorpion w ciągu całego swego życia doświadcza transformacji i odnowy. Celem procesu przemian, którym poddawany jest Skorpion jest pokonanie siebie i zjednoczenie się z całością. By to osiągnąć Skorpion jest zmuszony do głębokiej identyfikacji z własnymi uczuciami i namiętnościami. Musi rozpoznać i spróbować zrozumieć psychiczne i kosmiczne siły rządzące i określające jego życie. Skorpion nie uznaje rozwiązań połowicznych, do wyznaczonego celu dąży z determinacją i ogromnym zaangażowaniem. W działaniu jest zdecydowany i gotowy do ofiar a wszystkie wyzwania traktuje niezwykle poważnie. Często determinacja i konsekwencja Skorpiona wpędza go w sytuacje, gdzie doświadcza władzy własnych wyobrażeń i emocji. W sytuacjach kryzysowych sięga najniższego poziomu własnej egzystencji i bywa zmuszony do rezygnacji i uwolnienia tego co pragnął zatrzymać i z czym się identyfikował. Efektem będzie przemiana, która wyzwoli go od uzależnień i uwarunkowań przeszłości i utoruje drogę do nowej jakości życia. Polem na którym toczą się procesy transformacji Skorpiona jest często jego seksualność. Jego silne popędy seksualne odzwierciedlają dążenie do wywyższenia poprzez połączenie z inną istotą i doznania jedności.

Ametyst – uświadamia Skorpionowi, że droga do totalnego zjednoczenia z bliskim człowiekiem i życiem prowadzi poprzez – otwierające na głębsze prawdy – zaufanie i poświęcenie. Kamień ten kieruje Skorpiona ku wnętrzu, rozwija jego intuicję a myślenie i działanie wzbogaca o bezinteresowność.

Hematyt – udostępnia Skorpionowi dostęp do potencjału sił regeneracyjnych. Obdarowuje opanowaniem i spokojem a w okresach kryzysowych wzmacnia odwagę i hart ducha. Pomaga zaakceptować bolesne doświadczenia i przyjąć płynącą z nich wiedzę jako niezbędny czynnik rozwoju.

KOZIOROŻEC 22.XII. – 20.I. Planeta: Saturn, Żywioł: ziemia

Koziorożec konfrontuje się z ograniczeniami wymuszającymi koncentrację na sprawach najistotniejszych kosztem wszystkiego co wg niego nie jest ważne i prawdziwe. Targają nim rozterki egzystencjonalne dotyczące przemijania zjawisk, doczesności i wieczności. Rozważania te często powodują jego zainteresowanie wartościami starych tradycji i odwiecznymi prawidłowościami. Koziorożec chce własną pracą i samodzielnie dojść do sukcesu, wyznacza sobie coraz to nowe cele i zadania. Samotnie, z mozołem rozpoznaje rzeczywistość i dąży do wewnętrznej doskonałości. Koziorożca satysfakcjonują odpowiedzialne zadania, których realizacja daje mu duże zadowolenie. Często usuwa się w cień pracując i tworząc dla dobra ogółu, przy czym ważne jest, by tworzone przez niego dzieła były trwałe i pożyteczne. Do wyznaczonego celu dąży wytrwale, z uporem i zdecydowanie. Wszelkie przeszkody go hartują, mobilizują jego ukryte siły i sprzyjają rozwojowi. Często towarzyszy mu uczucie przygnębienia spowodowane poczuciem rzeczywistości i obowiązku. Koziorożec uważa, że uznanie, miłość, szacunek i poczucie godności może osiągnąć wyłącznie poprzez swoją pracę. Stąd częsta tendencja do przeciążania samego siebie i przepracowania.

Kwarc dymny – pomaga Koziorożcowi uporać się z blokadami i strukturami utrudniającymi dostęp do źródła wewnętrznej mądrości. Wspiera go na drodze do rozwoju duchowego.

Kamień księżycowy – jako kamień uzupełniający wspomaga uczuciową sferę życia Koziorożca. Pozwala na kształtowanie pozytywnych i nieskomplikowanych relacji osobistych i międzyludzkich. Uczy jak sobie radzić z emocjonalnymi rozczarowaniami i czyni Koziorożca otwartym na nowe doświadczenia.

STRZELEC 23.XI. – 21.XII. Planeta: Jowisz, Żywioł: ogień

Zainteresowania Strzelca koncentrują się na poszukiwaniu możliwości wyższego rozwoju człowieka i prawdy oraz przekonaniu, że u podstaw wszystkiego leży głębszy sens. Na podstawie osobistych doświadczeń Strzelec rozwija konstruktywne i społeczne filozofie życiowe, które z założenia powinny służyć dobru i pomyślności ogółu. Ekspansywność oraz ciekawość świata i ludzi powoduje, że Strzelca interesują podróże, nieznane kraje i obce kultury oraz tajniki ludzkiej duszy i jej możliwości. Strzelec jest pewny, że życie jest skarbnicą miłości, radości, rozlicznych doznań i przekonanie to chce dzielić z innymi. Strzelec często angażuje się w życie społeczne lub religijne a jego działalność i wizjonerskie idee często wyprzedzają epokę. Strzelec charakteryzuje się takimi zaletami jak: otwartość, szczerość, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, wspaniałomyślność i poczucie sprawiedliwości, potrafi być skrajnie nietolerancyjny wobec zachowań, które uważa za niesłuszne. Natomiast, gdy jest przekonany o słuszności jakiejś sprawy otwarcie wyraża swoje zdanie – jest zdecydowany i nieustraszony. Takiej samej prawdomówności i prostolinijności oczekuje od innych. Zagraża mu moralna pycha i skłonność do narzucania innym swego punktu widzenia i systemu wartości. By sobie i światu udowodnić własną wielkość może zabiegać o funkcje i urzędy oraz przywiązywać zbytnią wagę do tytułów naukowych i stanowisk.

Ametyst – obdarza Strzelca zaufaniem w mądrość i sens życia i wzmaga wiarę we własne siły. Pozwala zaufać i zawierzyć swej wewnętrznej mądrości a tym samym otworzyć się na nowe obszary wiedzy i doświadczenia. Wskazuje Strzelcowi cel i misję w życiu i sprzyja zaangażowaniu się na rzecz ludzkości i jej wyższego rozwoju.

Opal – uwrażliwia i otwiera duszę Strzelca na różnorodność Wszechświata w treści i formie oraz pomaga dostrzec działanie sił duchowych. Reaktywuje te siły we wnętrzu Strzelca równocześnie wskazując na obszary, które są tłumione lub zablokowane.

WODNIK 21.I. – 19.II. Planeta: Uran, Żywioł: powietrze

Zasadniczą cechą Wodnika jest wybitna przenikliwość widzenia ludzi i ich spraw. Sprzyja to bezstronności i życiu bez uprzedzeń i zawiści. Wodnik jest bardzo chłonny wiedzy i poznania, ma nieodpartą chęć uczenia się w każdej sytuacji i od każdego. Często wkłada ogromny wysiłek, by zrealizować ważne dla siebie a często wyidealizowane cele i wartości życia. Dla urzeczywistnienia swej idei zdolny jest do największych poświęceń i wyrzeczeń. Podstawową potrzebą Wodnika jest potrzeba swobody, niezależności i wolności. Preferuje swój indywidualny styl bycia i życia nie patrząc na konsekwencje. Wodniki mają wrodzoną pogodę ducha, życzliwość, są spontaniczne, oryginalne i niezwykle pomysłowe. Nieobca im jest tolerancja i miłosierdzie, toteż często wspierają potrzebujących, okazują współczucie i życzliwość. Wodnikowi zagraża stracenie kontaktu z rzeczywistością na rzecz marzeń, ideałów czy iluzji lub zagubienie wśród wielu pomysłów czy idei i niemożność zdecydowania się na jedną, by ją zrealizować. Natomiast silna potrzeba wolności i niezależności powiązana z poczuciem swej wyjątkowości grozi Wodnikowi trudnościami w kontaktach międzyludzkich a nawet odsunięciem od społeczeństwa.

Ametyst – otwiera osoby spod znaku Wodnika na tajemnice życia, przynosi natchnienie, przyciąga  ducha opiekuńczego i chroni przed chorobami. Ma silne właściwości leczące ciało, ducha i umysł. Pomocny w leczeniu i rozwijaniu intuicji. Wspiera Wodnika w interesach i sprawach zawodowych.

Opal – uwrażliwia Wodnika na różnorodność życia, doznań i doświadczeń. Pokazuje, że oprócz zewnętrznej strony życia funkcjonuje poziom wewnętrznej mądrości i skłania do samopoznania.

RYBY 20.II. – 20.III. Planeta: Neptun, Żywił: woda

Zodiakalne Ryby są miłe, uprzejme, czułe, często melancholijne i nieszczęśliwe. Ich łagodna, zdolna do współczucia natura sprawia, że mają wiele zrozumienia dla ludzkiego cierpienia. Są altruistyczne, oddane, gotowe do poświęceń a nawet do ofiar za innych. Ich wrażliwość i empatia pozwala intuicyjnie reagować na myśli i odczucia innych a nawet współodczuwać ich lęki i rozterki. W sprawach doczesnych Ryby bywają często bezradne i zagubione. Nie mają zbyt wygórowanych ambicji, nie dbają o stanowisko i władzę. Rzadko odnoszą sukcesy finansowe. Natomiast świat wewnętrzny Ryb jest niezwykle bogaty w fantazje, marzenia i ideały. Rybom, które nie zdołały się zakorzenić w duchowych lub religijnych obszarach życia grozi chwiejność charakteru, bezradność i poczucie braku sensu życia. Ucieczka przed sobą i otaczającą rzeczywistością grozi Rybom popadnięciem w nałogi. Rozwój Ryb uzależniony jest od umiejętności zaakceptowania swej wrażliwości i przenikliwości oraz wyrażenia zgody na bolesne i wstrząsające doświadczenia.

Kamień księżycowy – wpływa harmonizująco na uczuciową sferę życia Ryb, pozwala zaakceptować uczucia w całej ich różnorodności i znaleźć w nich źródło siły i natchnienia. Poza tym potęguje wrażliwość, subtelność i współczucie.

Ametyst – w pełni harmonizuje z energią Ryb i obdarza je tym co ma najlepsze. Uczy zaufania do siebie i prowadzi do doskonałości.

Poczytaj Inne

psst! dołącz do naszej magicznej krainy i odbierz 10% rabatu